Page 9 - 2021-2022 FRANSIZCA HAZIRLIK ÖĞRENCİ EL KİTABI
P. 9

1. Tarihçemiz

           Aklın ve bilimin öncülük ettiği çağdaş, demokratik, özgür düşünceli ve kişisel
        sorumluluk duyguları gelişmiş, toplumun inanç ve değerlerine saygılı, kültürel ve tarihi

        değerlerini benimsemiş, uluslararası vizyon sahibi gençler yetiştirmeyi amaç edinen
        üniversitemize bağlı olarak, 15 Fakülte, 2 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 1

        Konservatuar, 4 Enstitü, 27 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 1 Araştırma Merkezi ve
        Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 5 bölüm bulunmaktadır.


           Yüksekokulumuz Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Bakanlar Kurulu

        kararınca 4.3.2002 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu adıyla kurulmuştur. Uludağ
        Üniversitesi YDYO dört yıllık bir okul olarak açılmış olup 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında

        Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitimine başlamıştır. Aynı yıl rektörlüğe bağlı Yabancı
        Diller Bölümü de yüksekokulumuz bünyesine katılmıştır. YDYO aynı zamanda tüm fakülte,

        yüksekokul ve meslek yüksekokullarının birinci sınıflarında 2547 sayılı Yükseköğretim

        Kanunu’nun 5/ı maddesinde öngörülen ortak zorunlu yabancı dil derslerini de (İngilizce,
        Fransızca, Almanca) yürütmektedir. Ali Osman Sönmez Kampüsü A ve B Bloklarında eğitim

        veren Yüksekokulumuzda toplam 50 derslik, bir bilgisayar laboratuvarı, bir bireysel öğrenme
        merkezi (Self-Access Centre) bulunmaktadır.


        2. Misyonumuz

           Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (BUUSFL) olarak
        misyonumuz, öğrencilerimizin akademik çalışmalarında ve gelecek yaşamlarında gereksinim

        duyacakları yabancı dil becerilerini yenilikçi teknolojiler kullanarak kazanmalarına öğrenci-
        merkezli ve iletişimsel bir ortamda destek sağlamaktır. Ayrıca kurumumuz, öğrencilerimizi dil

        öğrenme süreçlerini yaşam boyu sürdürmeleri konusunda motive etmeyi ve daha etkili dil
        öğrenim uygulamalarına ulaşabilmek adına öğrenciler ve öğretim görevlileri arasında iş

        birliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.


        3. Vizyonumuz

           Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (BUUSFL) olarak vizyonumuz;

        herhangi bir dil programından bağımsız olarak da öğrencilerimizin kendi öğrenmelerini
        geliştirebilmelerine olanak sağlayan ve beraberinde yeni öğretim tekniklerinden faydalanarak

        öğrenci merkezli, işbirlikçi ve yaratıcı bir öğrenim becerisini kazandıracak en mükemmel

        ortamı sağlamaktır.

                              8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14