Page 4 - 2021-2022 FRANSIZCA HAZIRLIK ÖĞRENCİ EL KİTABI
P. 4

A) ÖNSÖZ

        SEVGİLİ ÖĞRENCİLER;

           BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER

        YÜKSEKOKULU olarak eğitim amacımız yabancı dili “yaşam için

        öğrenme” ve “hayat boyu öğrenme” ilkelerine dayanmaktadır. Bu
        amaçla eğitim programlarımız (İngilizce, Almanca, Arapça ve

        Fransızca) Avrupa Dil Kriterleri’nin “CEFR” (Common European
        Framework) belirlediği dil becerileri (Konuşma, Yazma, Okuma, Dinleme,

        Dinleme-İzleme) ve dilin temel bileşenleri (Kelime Bilgisi, Dilbilgisi, Telaffuz, İmla Kuralları)

        doğrultusunda alanında uzman akademisyenler tarafından öğretilmektedir.

           Dil öğrenmek özveri ister ve yaşam boyu devam edecek bir süreçtir. Bu süreçte gayret
        göstermek gerekmektedir. Fakülte hayatında hem alan derslerine çalışmak hem de akşamları

        veya hafta sonları bir kursta dil öğrenmek neredeyse imkânsızdır. Başarıya ancak dil eğitimine
        belirli bir süre ayırarak ve tüm dil becerilerine odaklanarak ulaşılabilmektedir. Üniversite

        öğrencilerinin mezun olduktan hemen sonra iş hayatına atılması ve dil eğitimi için yeterli
        zamanı olmaması da yadsınamaz bir gerçektir.


           Küresel dünyada üniversiteli olmak eskisinden çok farklıdır. Çünkü bilgiye ulaşmanın
        yolu internetle çok kolay hale gelmiştir. İnternetteki bilgi kaynaklarının ise yaklaşık %85’i
        İngilizce’dir. Dolayısıyla yabancı dil bilmek, bilgiye doğrudan ulaşmanın altın anahtarıdır.

        Ayrıca üniversitelerin bilimsel etkinlikleri de çoğu kez yabancı katılımcılar ile yabancı dilde
        gerçekleşmektedir. Aynı zamanda üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu lisans

        eğitiminden sonra akademik kariyer planlamaktadır. Ancak yüksek lisans ve doktora

        programlarında yabancı dil bilmeden araştırma yapmak neredeyse imkânsızdır. Öte yandan
        ERASMUS+, SECONDOS ve MEVLANA gibi öğrenci değişim programları ile yurtdışına

        çıkabilmenin yolu da iyi bir dil eğitiminden geçmektedir.

           Dil hâkimiyeti çok iyi olan alanında uzman öğretim elemanlarının rehberliğinde, ders

        dışı otonom çalışma ve doğru bir yönlendirme dil eğitimindeki başarının olmazsa olmazıdır.
        Bilişim teknolojilerini etkin kullanabilen ve en güncel eğitim ve öğretim yöntemlerini

        uygulayan akademisyenlerle, sürekli seviye ve durum tespiti yapılan yoğun bir programa
        katılarak fonksiyonel dil becerilerini geliştirmek ve akademik yolda ilerlemek sadece

        üniversitelerde mümkün olmaktadır.

                                        Prof. Dr. İsmail GÜLER
                                        Yüksekokul Müdürü


                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9