Page 6 - 2021-2022 FRANSIZCA HAZIRLIK ÖĞRENCİ EL KİTABI
P. 6

ilgili detaylı bilgi https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/82575 adresindeki Yönetmelikte
        mevcuttur.

        (2) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okuyacak tüm öğrencilerin (zorunlu veya isteğe bağlı)
        öncelikle http://uludag.edu.tr/ydyo/konu/view?id=8138 adresindeki koşulları okuyup, online
        başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil hazırlık
        okuyabilmeleri için öncelikle Türkçe Dil Belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

        (3) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet/Seviye Tespit Sınavına 2021-2022 eğitim-öğretim
        yılında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler
        ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılında zorunlu hazırlık okuyup başarısız olan öğrenciler
        katılabilir. Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bu sınavın düzeyi B2 olup, zorunlu hazırlık
        sınıfından muaf olabilmek için en az 60 puan almak gerekmektedir.

        İngilizce, Almanca ve Fransızca Hazırlık sınıfları için bu sınav eğitim görecekleri Bursa
        Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda (Ali Osman Sönmez Kampüsünde)
        yapılacaktır. (Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yol tarifine bu
        linkten ulaşılabilir.)

        Arapça Hazırlık sınıfları için bu sınav eğitim görecekleri Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat
        Fakültesinde yapılacaktır. (Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin yol tarifine bu
        linkten ulaşılabilir.)

        İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencilerden bu sınavda 60 puan ve üzeri alan öğrencilerin
        başarılı sayılabilmeleri için ayrıca yukarıdaki takvimde belirtilen tarihte sözlü sınav katılmaları
        gerekmektedir.

        (4) Yabancı dil hazırlık sınıfına isteğe bağlı devam etmek için başvuruda bulunan öğrencilerin
        sayısı o yıl için, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjanların üstünde olduğu
        takdirde yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrenciler, o seneki Yükseköğrenime Geçiş
        Sınavı puanları en yüksekten düşüğe doğru sıralanarak belirlenmektedir. İsteğe bağlı hazırlık
        sınıfı okumaya hak kazanan öğrencilerin listesi 14.09.2021 tarihinde http://uludag.edu.tr/ydyo
        adresinden ilan edilmektedir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okumaya hak kazanan öğrencilerin
        16.09.2021 tarihinde yapılacak sınava katılımları zorunlu değildir. Bu sınava girmeyen
        öğrenciler doğrudan temel düzeye kaydedilmektedir. Bu sınava katılıp 60 puan ve üzeri not
        alan öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimine katılamazlar. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına
        başvuran ancak kontenjan sebebiyle kabul edilemeyen öğrenciler, bölümlerine devam ederler.

        (5) Yabancı Dil Seviyesi olmayan veya başlangıç düzeyinde olan zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık
        okuyacak öğrencilerin online başvuru formunda belirtmeleri durumunda Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
        Muafiyet/Seviye Tespit Sınavlarına katılmalarına gerek yoktur. Bu adaylar doğrudan hazırlık
        sınıfı başlangıç seviyesine kaydedilmektedir. Sınıf listeleri oryantasyon programı ile birlikte
        22.09.2021 tarihinde http://uludag.edu.tr/ydyo adresinden ilan edilmektedir.
                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11