Page 10 - 2021-2022 FRANSIZCA HAZIRLIK ÖĞRENCİ EL KİTABI
P. 10

EŞİTLİK İLKESİ

         Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği
         ve eşit muamele ilkesine bağlıdır. Eğitim ve kabul süreçlerinde cinsiyet, din, ulusal ve etnik
         köken, ırk, renk, fiziksel engel, fiziksel görünüm, medeni veya ebeveynlik durumu ayrımı

         yapmaksızın tüm bireylere saygı gösterir.


        4. YDYO Eğitim Anlayışı


           YDYO, eğitim felsefesi olarak, geleneksel öğretmen ve öğretim odaklı yaklaşım yerine
        öğrenci ve öğrenim merkezli olan eylem-odaklı yabancı dil öğretim yaklaşımını

        benimsemektedir. Bu yaklaşım hedef dilde hareket edebilmeyi, etkileşime geçebilmeyi ve
        iletişim kurabilmeyi amaçlamaktadır. YDYO eğitim yaklaşımı birbirini harekete geçiren,

        destekleyen ve ilerleten sekiz ilkesel çarktan oluşmaktadır (Bkz. Şema 1):


        4.1 YDYO Eğitim Anlayışının İlkeleri
                     Şema 1: YDYO Eğitim Anlayışı 8 Çarkı

           YDYO Hazırlık Programı Tasarım Modelimiz, eylem odaklı anlayışımız doğrultusunda

        dil öğrenenin sosyal aktör; dilin ise gerçek hayatta iletişim kurma aracı olduğu gerçeğinden
        yola çıkmaktadır. Bu model, öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğrenci arasında anlamlı bir ilişki


                              9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15