Page 2 - 2021-2022 FRANSIZCA HAZIRLIK ÖĞRENCİ EL KİTABI
P. 2

İÇİNDEKİLER


        A) ÖNSÖZ ................................................................................................................................. 3

        B) 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL EĞİTİMİ KAYIT TAKVİMİ 4
        C) 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK SINIFI AKADEMİK TAKVİMİ 7

        D) YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ ............................................................................. 7
         1. Tarihçemiz ......................................................................................................................... 8

         2. Misyonumuz ...................................................................................................................... 8
         3. Vizyonumuz ....................................................................................................................... 8

         4. YDYO Eğitim Anlayışı ..................................................................................................... 9
          4.1 YDYO Eğitim Anlayışının İlkeleri ............................................................................ 9

         5. Fransızca Hazırlık Programı Öğretim Tasarım Modeli ............................................. 11
         6. Modüler Sistem ............................................................................................................... 12

         7. Modül Geçme Bilgileri ................................................................................................... 15
         8. Hazırlık Programı Müfredatı ........................................................................................ 15

          8.1. Sınavlar ..................................................................................................................... 17
          8.2. Başarı Notunun Hesaplanması ............................................................................... 18

          8.3. Oryantasyon Eğitimi ................................................................................................ 19
         9. Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları ......................................................................... 19

         10. Uluslararası Değişim Programı ................................................................................... 23
          10.1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği Nedir? ............................................................... 23

          10.2. Erasmus+ Programı nedir? ................................................................................... 23
         11. Hazırlık Okumak Neden Avantajlıdır? ...................................................................... 25

         12. Öğrenciler için Düzenlenen Ders Dışı Aktiviteler ve Seminerler ............................. 25
          12.1. Seminerler ............................................................................................................... 26

         13. Gönüllü Öğrenci Faaliyetleri ....................................................................................... 26
          14.1. Kermes .................................................................................................................... 26
          14.2. FLT (Foreign Language Teaching) Konferansı Organizasyonu ....................... 27

         15. Burslar ve Yarı-zamanlı Çalışma Olanakları ............................................................ 27

          15.1. Burslar .................................................................................................................... 27
          15.2. Yarı-zamanlı Çalışma Olanakları ........................................................................ 27
         16. Yemekhane ve Kütüphane ........................................................................................... 27

         17. Yüksekokul Yerleşim Planı .......................................................................................... 27

         18. Barınma ......................................................................................................................... 28
         19. Uluslararası Sınav Merkezi ......................................................................................... 28


                              1
   1   2   3   4   5   6   7